Co je to vlastně Iyengar jóga?

Metoda tělesných (asana) a dechových (pranayama) cvičení vypracovaná B. K. S. Iyengarem z tradičních jógových nauk a celá desetiletí považovaná za nejucelenější a nejdůslednější koncepci jógových cvičení. Náročnost cviků zvaných ásány, tvořící jádro nauky jógy, a důležitost jejich správného provádění pro efektivní terapeutické a relaxační účinky si vynutila vývoj a uplatnění souboru cvičebních pomůcek, významných zejména pro začátečníky a pro ty cvičence, kteří z různých důvodů nejsou schopni ovládnout techniku jógy bez dopomoci. To je velký přínos Iyengarovy koncepce, který v jiných metodách cvičení nemá obdobu.

Jmenuji se Milena Raková (*1959)

Prvá setkání a počáteční zaujetí jógou daleko předchází rok 1978, kdy jsem začínala navštěvovat pravidelné kurzy cvičení. Vytrvalý zájem mě v roce 1988 dovedl k dosažení cvičitelského oprávnění III. stupně. Vyššího stupně kvalifikačního zařazení jsem docílila o 7 let později. Obeznámení s jógovými technikami Iyengarovy školy pak zcela přesáhlo mou tehdejší zkušenost a probudilo můj zájem. Teorie této školy patří mezi nejdůsledněji a nejobsáhleji propracované výklady jógy. Dvouletá příprava mi byla základem k absolvování 3-letého učitelského studia, vedeném mezinárodně uznávanými cvičiteli z B.K.S. Iyengar - Joga - Vereinigung Deutschland.
Rokem 1999 jsme nabyla oprávnění k výuce jógy tohoto zaměření. Tento certifikát učitele Iyengár-jógy jsem po třech letech obohatila o absolutorium dalšího stupně vzdělání - Intermediate Junior Level I. Získanou odbornost nejlépe obhájí její neustálé prohlubování; Iyengárova jóga nabízí cestu nekončícího zdokonalování.